Home

Welkom op de startpagina van badmintonvereniging O.S.A.

De badmintonvereniging O.S.A. is opgericht in 1981, de naam is afgeleid van O-Oirsbeek, S-Schinnen en A-Amstenrade. Sinds de oprichting is de vereniging hoofdzakelijk actief geweest met recreatief badminton voor zowel jeugd als volwassenen. Sporthal "de Oirsprong" in Oirsbeek is sinds jaren de vaste speelplek van de vereniging.


Nieuws


23 05 2022 Brunch


De definitieve datum van onze brunch is vastgesteld op : Zondag 17 juli 2022

Begin juli zal ik nog iedereen benaderen, zodat ik het definitieve aantal deelnemers kan doorgeven bij cafe in de Vrie.

16 04 2022 Brunch afgelast


De brunch welke op Zondag 24 april was gepland zullen we helaas moeten aflassen.

Van de 49 uitnodigingen hebben we tot op heden pas 24 reacties gekregen. De 24 reacties bestonden uit 13 aanmeldingen en 11 afmeldingen voor de brunch. Het bestuur heeft na overleg op de jaarvergadering besloten om dit evenement af te lassen, gezien het hoge aantal afmeldingen.

We gaan de brunch laten plaatsvinden in juni/juli. Momenteel zijn we in gesprek met cafe in de vrie voor een geschikt tijdstip. Jullie zullen zo spoedig mogelijk een mail ontvangen met 3 data, waarin jullie kunnen aangeven wanneer jullie verhinderd zijn.


16 04 2022 Speeltijden


Het bestuur krijgt vaker vragen of en wanneer er gespeeld wordt tijdens vakanties en feestdagen. Af en toe hebben we de hele seizoensplanning ook niet direct op ons netvlies staan en kan er geen antwoord worden gegeven.

De hele planning voor het lopende seizoen staat altijd op de website onder het kopje trainingstijden. Je kunt daar dus altijd zien welke dagen er gespeeld wordt.


03 04 2022 Brunch

Zondag 24 april vanaf 11:00 tot 13:00.

Zoals jullie wellicht weten is door de Corona pandemie ons 40-jarig jubileum aan onze neus voorbij gegaan. Het bestuur heeft een paar keer geprobeerd om toch nog iets voor jullie te organiseren, maar keer op keer werd dit op het laatste moment afgeblazen. Nu zijn we dan zover dat we op 24 april jullie een brunch willen aanbieden in cafe In de Vrie in Oirsbeek, tegenover de kerk.

LET OP

We verzoeken alle leden om een email te sturen naar
secretariaat.osa@gmail.com
en te melden of je wel of niet deelneemt aan deze brunch.


13 april om 20:00 Jaarvergadering 202227 02 2022 Contributie

De komende week zal een start worden gemaakt met het versturen van de tikkies voor de contributie 2022.

27 02 2022 Carnaval

De komende week is de sporthal gesloten i.v.m. Carnaval, dus zijn er géén trainingen.

15 01 2022 Hervatting trainingen

Zoals jullie wellicht in de media hebben vernomen, is de Lock down beëindigd en kunnen we vanaf maandagochtend wederom in de sporthal terecht. Het is niet helemaal duidelijk of er een controle gaat plaatsvinden op de mondkapjes en QR-code. We verzoeken je om een mondkapje en QR-code voor de zekerheid mee te nemen.

25 12 2021 Video

De oude videoband is bewerkt en terug te vinden onder de knop video in het menu, veel kijkplezier

19 12 2021 Lockdown

Zoals jullie wellicht in de media hebben vernomen, zitten we weer in een lockdown. Dus nu kunnen ook de maandagochtend leden niet meer in de sporthal terecht. Houd de website en media in de gaten wanneer we weer kunnen badmintonnen.

19 12 2021 Sinterklaas

De sinterklaasactiviteit heeft voor de woensdag en donderdaggroep wederom door Corona niet plaats kunnen vinden. Nagenoeg alle letters zijn op de maandag uitgedeeld of bezorgd op het huisadres.

19 12 2021 Contributie

Normaliter zouden we rond deze tijd weer de contributie d.m.v tikkies gaan innen. Het bestuur heeft besloten om dit voorlopig nog even uit te stellen ivm de Corona lockdown. We verwachten dat we ergens in het voorjaar, afhankelijk van de maatregelen, tot inning zullen overgaan.

19 12 2021 Brunch

Het bestuur was voornemens om een kerst- of Nieuwjaarsbrunch te organiseren voor alle leden. Helaas hebben we deze activiteit moeten cancelen. Besloten is om al naar gelang de Coronamaatregelen deze activiteit als carnavals- of paasbrunch op de agenda te zetten.

TIGO en SELINA
De Sint is begonnen met zijn bezorgronde, maar heeft helaas géén adres van jullie. Als jullie dit lezen, stuur dan even een mailtje naar secretariaat.osa@gmail.com met je adresgegevens zodat de Sint ook jullie iets kan bezorgen.

27 11 2021 Lockdown

Zoals jullie wellicht al hebben vernomen uit de media is er weer een lockdown.
Dit betekent dat er NIET gespeeld kan worden op de woensdag en donderdag.

De maandagochtend kan er WEL gewoon gespeeld worden.

27 11 2021 Notulen ALV 2019, 2020 en 2021

De notulen van de algemene ledenvergadering van de jaren 2019, 2020 en 2021 zijn goedgekeurd en na te lezen onder de knop NOTULEN ALV.

17 11 2021 Vaststelling contributie 2022

Op de jaarvergadering van 17 november hebben de aanwezige leden een akkoord gegeven op het voorstel van het bestuur inzake de contributie 2022.
Volwassen leden gaan €60 en jeugdleden €30 per jaar betalen. De inning van de contributie zal wederom door middel van een tikkie worden geïncasseerd in de maand december 2021/januari2022.

17 11 2021 Wijziging bestuur

Op de jaarvergadering van 17 november heeft Roy Beulens te kennen gegeven dat hij een functie in het bestuur zou willen bekleden.
Na stemming onder de aanwezige leden is Roy dan ook unaniem gekozen voor de functie van algemeen bestuurslid.

Roy Beulens


Jaarvergadering 2020 en 2021

17 November om 19:30 worden de jaarvergaderingen gehouden in de sporthal. Indien U nog niet gechecked bent op de training neem dan Uw coronabewijs mee, daarnaast stellen we het op prijs dat U met mondkapje komt.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet van toepassing. Deze wet bepaald welke gegevens wij als vereniging mogen registreren en hoe we dit moeten doen. OSA heeft deze regels vastgelegd in een Privacy Policy, daarnaast hebben alle bestuursleden de geheimhoudingsverklaring ingevuld en ondertekend.

Voor het registreren van gegevens geef je toestemming bij het ondertekenen van het inschrijfformulier. Je hebt altijd de mogelijkheid om terug te komen op je besluit, het geen je dan zelf moet aangeven bij het bestuur. Denk hierbij aan foto’s die je op de site van OSA terug vindt waar je op staat maar die je liever niet op de site hebt.

Heb je nog vragen over de AVG kun je altijd terecht bij een van de bestuursleden.

De Nieuwsbrief

Medio 2015 heeft het bestuur besloten om de leden niet alleen via de website te gaan informeren, maar ook door het uitbrengen van een nieuwsbrief die aan alle leden verstuurd wordt. In september 2015 is dan ook de 1e nieuwsbrief de deur uitgegaan.
Op deze manier willen we jullie 3 tot 4 keer per jaar op de hoogte houden van wat er binnen de vereniging speelt en wanneer er bijv. geen trainingen zijn. Verder hopen we zo nu en dan eens een leuk stukje te kunnen plaatsen over iemand binnen de vereniging om elkaar nog beter te leren kennen.

Heb je zelf een leuk idee voor de nieuwsbrief, laat het ons dan weten!   secretariaat@badminton-osa.nl

Als je nog een oude nieuwsbrief wilt bekijken, dan kan dit door linksboven op de downloadlink te klikken, waardoor de nieuwsbrief in een nieuwe pagina wordt geopend.


Wil je je aan- of afmelden van de nieuwsbrief, vul dan een van onderstaande formulieren in.

Aanmelden nieuwsbrief

Afmelden nieuwsbrief
Het bestuur


Jo Kastrop Voorzitter

Jo Kastrop
Kasteelstraat 28
6436 EA Amstenrade

Avatar Secretaris

Ton Wintjens
Schatsberg 8
6438 GH Oirsbeek

Ger Roberts Penningmeester

Ger Roberts
Hunsstraat 50
6367 JM Ubachsberg

Annelies Miller Bestuurslid

Annelies Miller
Bellenkampweg 20
6438 KG Oirsbeek

Roy Beulens Bestuurslid

Roy Beulens
Wilmenweg 31 a
6447 AW Merkelbeek

Lidmaatschap

Voordat je lid wordt van onze vereniging kun je 1 maand gratis meespelen. Als het badmintonnen binnen onze club je bevalt, dien je je aan te melden.

Aanmelden
Aanmelden kun je door het inschrijfformulier te downloaden, uit te printen, in te vullen en te ondertekenen. Scan het formulier in en stuur dit op naar secretariaat.osa@gmail.com of geef het af aan de trainer of een van de aanwezige bestuursleden. Na ontvangst wordt je dan in de ledenadministratie ingeschreven en automatisch aangemeld voor de nieuwsbrief.

Kledingadvies
- Sportschoenen met lichtgekleurde zolen en sportkleding naar wens.
- Eigen racket; in noodgevallen zijn er rackets van de vereniging aanwezig.
- Shuttles worden door de vereniging verstrekt.

Afmelden
Afmelden kun je door het contactformulier onder de knop CONTACT in te vullen en te versturen. Graag zouden we ook de reden van afmelding willen weten, zodat we onze dienstverlening wellicht nog kunnen verbeteren.

Ziekte
In geval van langdurige ziekte of blessure kun je het contactformulier onder de knop CONTACT invullen en versturen.
Dit i.v.m. eventuele tijdelijke stopzetting van de contributie.
Contributie

De contributie van O.S.A is een van de laagste van alle sportverenigingen in de regio. Het bestuur heeft als speerpunt om dit ook voor de toekomst zo te behouden.


Inschrijfgeld :      GRATIS
Jeugd tot 18 jaar : € 30,- per jaar
Volwassenen : € 60,- per jaar


Gezinskorting

Per gezin (wonend op hetzelfde adres) geldt een aangepaste jaarcontributie.
Het 1e lid uit het gezin (beginnend met het volwassen lid) betaald de volledige contributie. Elk volgende gezinslid betaald de helft van de reguliere jaarcontributie.Betaalwijze

De contributie wordt geïnd door middel van het sturen van een TIKKIE in de maand december/januari voor het komende kalenderjaar.
Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap wordt het resterende bedrag teruggestort op Uw rekening.Trainingstijden

                Volwassenen:
                Maandag van 9.30 - 11.30 uur
                Woensdag van 21.00 - 22.30 uur

                Jeugd en volwassenen
                Donderdag van 18.00 - 19.30 uur
                Op donderdag is er een bestuurslid aanwezig.Vakanties en sluiting sporthal

Spelregels

Sinds augustus 2006 is er een nieuwe puntentelling binnen het badminton: Rally point scoring system. Deze nieuwe puntentelling beoogt nog meer spanning binnen het badminton te brengen.

Onderdelen
Het badmintonspel kent 5 verschillende onderdelen:

Dames Enkel DE
Dames Dubbel DD
Heren Enkel HE
Heren Dubbel HD
Gemengd     Dubbel     GD


De loting
Voordat een spel begint wordt er geloot welke partij er mag beginnen. Diegene die de loting wint mag kiezen uit 3 mogelijkheden.

Deze zijn:
1. Beginnen met serveren.
2. Speelveld kiezen.
3. Eerste service afgeven aan de tegenpartij.

De tegenstander kiest uit de resterende mogelijkheden.

De telling
Elke gewonnen rally levert een punt op. Het is dus verleden tijd om alleen maar op je eigen service te kunnen scoren. Er wordt gespeeld naar 21 punten per game; deze telling geldt voor alle spelvarianten. Een wedstrijd bestaat uit verschillende games. Deze eindigt na twee gewonnen games. Bij gelijke stand na twee games wordt er een derde game gespeeld.

Je scoort een punt......
... als de shuttle in het speelveld van de tegenstander op de grond slaat.
... als de tegenstander de shuttle in het net, onder het net, tegen het plafond of de zijmuren, of buiten jouw speelveld slaat.
... als de tegenstander de shuttle slaat voordat deze over het net is.
... als de tegenstander de shuttle twee maal achter elkaar raakt.

Je maakt een fout ......
... als de shuttle tijdens de service buiten het juiste serveervak op de grond valt.
... als je de shuttle onder of in het net slaat.
... als de shuttle tijdens de wedstrijd tegen het plafond geslagen wordt.
... als je de shuttle twee maal achter elkaar raakt.
... als een speler tijdens de wedstrijd het net of de shuttle met zijn lichaam aanraakt.
... als een speler tijdens de wedstrijd het net aan raakt met zijn racket.
... als een speler zijn tegenstander probeert te hinderen of af te leiden.

Let
Een "Let" betekent dat er opnieuw moet worden opgeslagen als gevolg van een onvoorziene gebeurtenis. Voorbeeld is als de shuttle van anderen in jouw speelveld valt, of als er ernstige twijfel bestaat over het in of uit zijn van de shuttle, of als de ontvangende partij nog niet klaar staat.

Service
In het dubbelspel is er nog maar een servicebeurt: iedereen kan scoren, zowel de serveerder(ster) als de ontvanger(ster). Alleen bij je eigen service wissel je van serveervak als je een punt scoort.

Is de score EVEN dan begint de speler die RECHTS staat.
Is de score ONEVEN dan begint de speler die LINKS staat.

Een service is goed als :
- deze onderhands wordt opgeslagen.
- deze diagonaal in het juiste speelveld wordt geslagen.
- de serveerder niet op / tegen de lijnen staat.
- de serveerder met beide voeten op de grond staat.

Regels bij verlenging
De game moet met 2 punten verschil gewonnen worden: vanaf 20 - 20 moet er dus verder gespeeld worden. Als iemand 30 punten heeft stopt de game.

Wisselen van speelhelft
Je moet wisselen van speelhelft na:
- iedere game.
- in de derde game wanneer een van de spelers 8 punten heeft gescoord: bij de dames is dit na 6 punten.Het speelveld


Gedragsregels

Zoals bij alle verenigingen is er ook binnen O.S.A. in de loop der jaren van alles gebeurd, leuke en minder leuke dingen. Overal geldt een "code of conduct", zeg maar een aantal regels wat we wel en niet willen binnen onze vereniging, hoe we met elkaar omgaan en hoe we zelf benaderd of behandeld willen worden. Meestal weet iedereen wel wat wel en niet kan en gaat het over het algemeen goed. We begrijpen ook dat in de sport de adrenaline vaak hoog oploopt en we willen jullie toch even laten weten wat we binnen onze club daarover hebben afgesproken, derhalve zijn onderstaande gedragsregels opgesteld. Til er niet te zwaar aan, maar let er gewoon eens op!

1. Bij aanvang van het spelen gezamenlijk de velden klaar maken voor gebruik.
2. Tijdig te wisselen (bij toerbeurt) met spelers die aan de kant zitten, dus kijk eens af en toe naar de zijkant en vraag je af of het niet jou beurt is om even te rusten.
3. Niet door het speelveld van een ander lopen, dit kan zowel storend als gevaarlijk zijn.
4. Een shuttle is gemaakt om badminton mee te spelen en niet gemaakt om mee te voetballen of iets dergelijks.
5. Tijdens het spelen niet onnodig de netten aanraken, dit kan storend zijn voor de naast gelegen velden.
6. Na afloop van het spelen de velden opruimen en de netten netjes ophangen.
7. Na gebruik de douche en kleedruimte schoon achterlaten en kijken of niet een van je collegaspelers iets is vergeten mee te nemen.
Historie

De 1e oprichtingsvergadering van de vereniging was op 25 juni 1981, de aanwezigen waren destijds Ton Hendriks, Jo Hanckmann, Ans Eurlings, Rezie Houben, Marlies van Dooren, Marleen Baartz en Ineke Heck.
Op 8 oktober 1981 zijn de statuten notarieel vastgelegd en was de vereniging een feit.
De badmintonvereniging O.S.A. bestaat hiermee al meer dan 37 jaar en kent dus een rijk verleden. De gloriedagen van weleer zullen we in de huidige hectische tijd wellicht niet meer terug zien. In onderstaande grafiek is het ledenaantal te zien voor zover we dit konden herleiden. Met name het aantal jeugdleden is de laatste jaren flink teruggelopen, maar ook het aantal volwassenen neemt de laatste jaren iets af.

Leden naar leeftijdscategorie             Leden naar aantal jaren lid


Ook binnen het bestuur is het een tijd van komen en gaan. De laatste jaren hebben we een relatief vaste bezetting, maar dit houdt ook weer direct in dat er in de toekomst enkele bestuursleden hun taak gaan opzeggen en er nieuwe (jonge) bestuursleden aangetrokken moeten worden, die dan weer op hun beurt enkele jaren het stokje van de oude garde kunnen overnemen. In onderstaande tabel (voor zover we kunnen nagaan) is te zien van en tot wanneer elk bestuurslid in dienst is geweest.

jaarvoorzitterpenningmeestersecretarisbestuurslidbestuurslidbestuurslid
2022Jo KastropGer RobertsTon WintjensAnnelies MillerRoy Beulens 
2021Jo KastropGer RobertsTon WintjensAnnelies Miller  
2020Jo KastropGer RobertsTon WintjensAnnelies Miller  
2019Jo KastropGer RobertsTon WintjensAnnelies Miller  
2018Jo KastropAnnelies MillerTon WintjensGer Roberts  
2017Jo KastropAnnelies MillerTon WintjensGer Roberts  
2016Jo KastropAnnelies MillerTon WintjensGer Roberts  
2015Jo KastropAnnelies MillerDaisy SchaffrathTon WintjensGer Roberts 
2014Jo KastropAnnelies MillerYvonne WormsTon WintjensGer Roberts 
2013Jo KastropAnnelies MillerYvonne WormsTon Wintjens  
2012Jo KastropAnnelies MillerYvonne WormsTon Wintjens  
2011Jo KastropAnnelies MillerMarcella ErkensMarc Miller  
2010Jo KastropAnnelies MillerMarcella Erkens   
2009Bas LindelaufAnnelies MillerMarcella ErkensJo KastropMonique Küppers 
2008Bas LindelaufAnnelies MillerMarcella ErkensJo KastropMonique Küppers 
2007Hermien KampkesAnnelies MillerMarcella Erkens   
2006Hermien KampkesAnnelies MillerMarcella ErkensWout Heffels  
2005Wim DragtAnnelies MillerMaria HeffelsMarcella ErkensHermien Kampkes 
2004Wim DragtAnnelies MillerMaria HeffelsElly PepelsEugene Vliex 
2003Wim DragtAnnelies MillerMaria HeffelsElly PepelsEugene Vliex 
2002Wim DragtAnnelies MillerMaria HeffelsElly PepelsEugene Vliex 
2001Maria HeffelsAnnelies MillerIneke HeckElly PepelsEugene Vliex 
2000Maria HeffelsAnnelies MillerIneke HeckElly PepelsEugene Vliex 
1999Maria HeffelsAnnelies MillerIneke HeckElly PepelsEugene Vliex 
1998Maria HeffelsAnnelies MillerIneke HeckAns EurlingsElly Pepels 
1997Maria HeffelsAns EurlingsIneke HeckChristien MuldersElly PepelsWilma Govers
1996Ans EurlingsAns EurlingsIneke HeckChristien MuldersElly PepelsWilma Govers
1995Carina LaevenAns EurlingsGerry RademakersChristien MuldersElly Pepels 
1994Carina LaevenBen RewinkelGerry RademakersChristien MuldersElly Pepels 
1993Carina LaevenBen RewinkelGerry RademakersChristien MuldersElly PepelsLuigi Marti
1992Carina LaevenBen RewinkelGerry RademakersLuigi Marti  
1991Carina LaevenBen RewinkelLiesel de JongLuigi MartiIlse Pepels 
1990Carina LaevenBen RewinkelLiesel de JongLuigi MartiIlse Pepels 
1989Ton LaevenBen RewinkelLiesel de JongLuigi MartiGertie Melssen 
1988Ton LaevenH. RaadscheldersE. Tjon A HieLuigi MartiGertie Melssen 
1987Ton Laeven     
1986Ton LaevenMarcel TheelenE. Tjon A HieChris HeemskerkH. Raadschelders 
1985      
1984      
1983Ton HendriksJo Hanckmann  Marlies van DoorenMarleen Baartz
1982Ton HendriksJo HanckmannIneke HeckAns EurlingsMarlies van DoorenMarleen Baartz
1981Ton HendriksJo HanckmannIneke HeckAns EurlingsMarlies van DoorenMarleen Baartz
Notulen ALV

Ook binnen O.S.A. zijn alle regels van de vereniging vastgelegd in een notariele akte, de statuten.
In deze statuten is in artikel 17 ook vastgelegd tot het houden van een algemene ledenvergadering (ALV), minimaal 1 keer per jaar. Daarnaast staat in artikel 19 lid 2 dat van deze ALV notulen opgesteld en ter kennis van alle leden gebracht dienen te worden. In het verleden is dit ook altijd keurig uitgevoerd conform de statuten.

Voorheen werden de notulen van deze ALV op papier verspreid, maar in de huidige tijd gebeurd dit via de nieuwsbrief en vanaf heden ook via de website. Als je nog oude notulen van de ALV wilt bekijken, dan kan dit door linksboven op de downloadlink te klikken, waardoor de notulen van de ALV van het betreffende jaar in een nieuwe pagina wordt geopend.


Nog niet alle documenten van de vereniging zijn gedigitaliseerd, derhalve ontbreken er nog enkele notulen van de ALV, met name de jaren uit de beginfase van de vereniging. Ook deze zullen t.z.t wel boven water komen en worden toegevoegd.
We hopen dat je ook eens een kijkje neemt in met name de oude notulen, het is altijd leuk om eens te lezen hoe het er vroeger aan toe ging binnen de vereniging.
Foto's

Hieronder zie je de foto's van de activiteiten die we tot op heden hebben kunnen achterhalen.
Klik op de foto om naar de pagina van deze activiteit te gaan.
De pagina wordt in een nieuw tabblad geopend, waar je de mogelijkheid hebt om alle foto's in een fotoviewer te bekijken.(KLIK OP DE FOTO)

    oude doos


                        2008 minimaxitoernooi    2010 toernooi


                        2013 toernooi


    2015 mandarijnentoernooi


                        2017 koningsspelen


Video's

Er is onlangs dankzij Maria Heffels nog een oude videoband opgedoken van een jeugdtoernooi uit de jaren tachtig.
De video is bewerkt tot een samenvatting om zodoende een snelle indruk te krijgen van het jeugdtoernooi, klik op onderstaande link om te video te bekijken.

Jeugdtoernooi


Als je de hele video wilt bekijken, dan is deze opgeknipt in een zestal delen van ongeveer een kwartier speeltijd. klik onderstaande afzonderlijke delen voor de hele film.
Deel 01
Deel 02
Deel 03
Deel 04
Deel 05
Deel 06

Contact

Als je in contact wilt komen met onze vereniging vul dan onderstaand formulier in en klik op VERSTUUR. Het formulier zal dan binnenkomen bij het secretariaat, zodat alle bestuursleden op de hoogte zijn.

Contactformulier