Home

Welkom op de startpagina van badmintonvereniging O.S.A.

De badmintonvereniging O.S.A. is opgericht in 1981, de naam is afgeleid van O-Oirsbeek, S-Schinnen en A-Amstenrade. Sinds de oprichting is de vereniging hoofdzakelijk actief geweest met recreatief badminton voor zowel jeugd als volwassenen. Sporthal "de Oirsprong" in Oirsbeek is sinds jaren de vaste speelplek van de vereniging.


Nieuws


04-10-2021 Rabobank clubsupport


In de periode van 4 oktober tot 25 oktober 2021 kan men weer een stem uitbrengen op de Rabobank clubsupport website.
We vragen daarom aan alle leden, familieleden en vrienden om onze vereniging te steunen en je stem uit te brengen op badmintonvereniging OSA.

06-09-2021 NIEUWE LEDEN


Onze vereniging zoekt nog nieuwe leden, daarom is er tot einde van het jaar een contributievrije kennismakingsperiode. Dus neem je vader, moeder, kind, broer, zus, buurman, buurvrouw of wie dan ook eens een avondje mee om te sporten.

06-09-2021 JAARVERGADERING


De jaarvergadering heeft al 2 jaar niet kunnen plaatsvinden in verband met de coronamaatregelen. Aangezien de maatregelen versoepelt zijn, hebben we besloten om in oktober of november beide jaarvergaderingen te plannen.

06-09-2021 JUBILEUM


Dit jaar vieren we in oktober het 40 jarig jubileum. Het bestuur had al een mooie feestactiviteit in gedachte, maar door de coronasituatie hebben we toch besloten om hier nog even van af te zien. We zullen dit echter niet vergeten en we hopen als we weer terug zijn naar normaal om dan een leuke activiteit voor jullie te organiseren.

24-07-2021 VAKANTIEPERIODE


SESS heeft de sporthal wederom opengesteld tijdens de vakantieperiode. Het bestuur heeft besloten om de trainingen ook dit jaar wederom tijdens de vakantieperiode door te laten gaan, met uitzondering van de donderdagavond. We verzoeken iedereen en met name de jeugd om te komen spelen op de maandag of woensdag gedurende deze vakantieperiode, iedereen is dus welkom op de maandagochtend of woensdagavond. Tijdens deze vakantie periode mag je ook gratis familieleden en of bekende meenemen om eens aan badminton te proeven, wellicht houden we er nog een nieuw lid aan over.

LET OP maandag is de reguliere tijd van 9:30 tot 11:30.
woensdag is een aangepaste tijd van 20:45 tot 22:15
donderdag zijn géén trainingen

Er kan overigens gewoon gedoucht worden

Per 6 september start het seizoen en gaan we terug naar de reguliere speeltijden voor iedereen, dus ook de donderdag voor de jeugd.

20-05-2021 IT GIET OAN


Met ingang van 26 mei gaan we de reguliere trainingen wederom hervatten.
Voor de woensdag geldt tot einde seizoen de speeltijd van 20:30 tot 22:00.
Voor de maandag en donderdag is er géén wijziging in de speeltijden.
De douches en kleedruimten zijn gesloten.

CORONA REGELS
Desinfecteer je handen bij binnenkomst in de sporthal.
Gezondheidscheck ligt ter inzage, als je hiermee akkoord gaat parafeer je de presentielijst.
Krijg je klachten en heb je gebadmintond, meld dit dan zo spoedig mogelijk bij het bestuur van de vereniging. De leden welke tegelijk met jou ook aanwezig waren krijgen van de vereniging dan een bericht over een mogelijke besmettingskans voor hun.
Binnen moet iedereen vanaf 13 jaar een mondkapje dragen, maar deze mag af tijdens het sporten.
Vanaf 18 jaar geldt: sporten met maximaal 2 personen op 1,5 meter afstand.
Maximaal 30 personen per ruimte (excl. personeel).
Blijf thuis bij klachten en laat je direct testen.
Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.


03-05-2021 CONTRIBUTIE 2021


Het bestuur heeft online overleg gehad inzake de financiële situatie van de vereniging, hetgeen normaal gesproken in de jaarvergadering zou moeten plaatsvinden. Mede gezien de financiële situatie, het mogelijke hervatten van de binnensport op termijn en de ongemakken die jullie als leden hebben ervaren het afgelopen jaar, is besloten om voor dit jaar géén contributie meer te gaan innen.
Daarnaast is besloten om alle leden die nog een tegoed aan teveel betaalde contributie uit 2020 hebben openstaan, dit in de komende maanden terug te gaan storten op jullie rekening. De penningmeester zal hierover afzonderlijk met iedereen contact gaan opnemen.
De bedoeling van het bovenstaande is om in 2022 weer te kunnen starten met een schone lei.

16-10-2020 CORONA LOCKDOWN


Zoals jullie wellicht in de media hebben vernomen is Nederland in lockdown gegaan.
Dit houdt voor ons dus in dat de sporthal met ingang van 15-12-2020 is gesloten en we dus in ieder geval tot en met 19-01-2021 niet kunnen badmintonnen.
We hopen als bestuur dat in de persconferentie van 12 januari de coronacijfers weer op een normaal niveau zijn en dat de binnensport weer van start kan gaan.

17-10-2020 CORONA MAATREGELEN


Met ingang van 14 oktober gelden er weer verscherpte Corona maatregelen in Nederland, deze maatregelen raken ook onze vereniging.

De kleedruimten en douches mogen niet meer gebruikt worden.
Er mag geen dubbelspel gespeeld worden, dus alleen enkelspel.

Het bovenstaande houdt dus in dat je in sporttenue naar de hal komt en alleen de schoenen wisselt en je thuis moet douchen. De reeds bekende maatregelen, 1,5 meter, geen handen schudden enz enz blijven natuurlijk ook van kracht.

17-10-2020 OVERLIJDENSBERICHT


Tot ons verdriet hebben wij kennis genomen van het plotselinge overlijden van Jo Hanckmann.
Jo was één van de oprichters van Badmintonvereniging OSA en tevens een trouw lid op de maandagochtend.
We zullen hem daar dan ook erg gaan missen.
We wensen Marlie en fam. heel veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Bestuur Badmintonvereniging OSA

11-09-2020 DOUCHES


De douches en toiletten in de 4 kleedruimten van de sportzaal, die wij in gebruik hebben, kunnen vanaf nu weer worden gebruikt.
De douches van de overige ruimten zijn voorlopig nog niet in gebruik.

11-09-2020 ONDERSTEUNING JEUGD


Zoals jullie misschien al weten loopt het leden aantal bij de jeugd op donderdag flink terug, ook het aantal volwassen leden op de donderdag is zeer beperkt. Daardoor is het vaak moeilijk om 2 velden gevuld te krijgen, wat natuurlijk voor de aanwezige leden niet leuk is.
We vragen hierbij de leden van de maandag en woensdag om eens een keertje extra te komen spelen op de donderdag.

Dit is leuker voor de jeugd en gezonder voor jezelf.

01-07-2020 OPSTART TRAININGEN


SESS heeft de sporthal per 1 juli geopend en tevens opengesteld tijdens de vakantieperiode, behoudens de week van 13 juli tot en met 19 juli (weeknr 29), dit in verband met geplande werkzaamheden. Op de bestuursvergadering is besloten om de trainingen per 1 juli op te starten voor de maandag en woensdag. De reguliere trainingen van de jeugd gaan we niet opstarten. We verzoeken iedereen en met name de jeugd om te komen spelen op de maandag of woensdag gedurende deze vakantieperiode, iedereen is dus welkom op alle dagen, hetgeen dus ook al voor de corona gold. Tijdens deze vakantie periode mag je ook gratis familieleden en of bekende meenemen om eens aan badminton te proeven, wellicht houden we er nog een nieuw lid aan over.

LET OP maandag is de reguliere tijd van 9:30 tot 11:30.
woensdag is een aangepaste tijd van 19:30 tot 21:00
donderdag zijn géén trainingen

er kan overigens niet gedoucht worden

Per 24 augustus start het seizoen en gaan we terug naar de reguliere speeltijden voor iedereen, dus ook de donderdag voor de jeugd.

28-06-2020 CONTRIBUTIE 2020


Allereerst verzoeken we iedereen om de reguliere betaling stop te zetten voor zover dat nog niet gebeurd is.

Op de bestuursvergadering is besloten om de totale contributie voor 2020 als gevolg van de corona uitval vast te stellen op €55,- voor de volwassenen en €30,- voor de jeugd.

De penningmeester zal in de komende weken per persoon bekijken wat er reeds betaald is aan contributie. Voor het resterende bedrag krijg je van hem via whatsapp of de mail een betaalverzoek toegestuurd.

Heb je reeds meer dan de vastgestelde contributie betaald dan krijg je een bevestiging via whatsapp of mail van het teveel betaalde bedrag. Dit bedrag zal als voucher blijven openstaan en wordt verrekent met de jaarcontributie voor 2021 welke eind december zal worden verstuurd.

14-03-2020 CORONAVIRUS


Naar aanleiding van de berichten in de media omtrent het Coronavirus is reeds door Handbalvereniging Zwart-Wit en turnvereniging SVO besloten om tot en met 31 maart geen trainingen te verrichten. Door de gemeente Beekdaelen en SESS is tot op dit moment geen keuze gemaakt om de sporthal te sluiten. Na overleg met de bestuursleden van onze vereniging zijn we tot de conclusie gekomen om eveneens géén trainingen voor de jeugd en volwassenen (maandag, woensdag en donderdag) tot en met 31 maart te verzorgen. We zullen jullie via de nieuwsbrief en website op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

03-03-2020 Actie Jaarbetaling contributie
Algemene Verordening Gegevensbescherming

Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet van toepassing. Deze wet bepaald welke gegevens wij als vereniging mogen registreren en hoe we dit moeten doen. OSA heeft deze regels vastgelegd in een Privacy Policy, daarnaast hebben alle bestuursleden de geheimhoudingsverklaring ingevuld en ondertekend.

Voor het registreren van gegevens geef je toestemming bij het ondertekenen van het inschrijfformulier. Je hebt altijd de mogelijkheid om terug te komen op je besluit, het geen je dan zelf moet aangeven bij het bestuur. Denk hierbij aan foto's die je op de site van OSA terug vindt waar je op staat maar die je liever niet op de site hebt.

Heb je nog vragen over de AVG kun je altijd terecht bij een van de bestuursleden.

Download hier de VERKLARING EIGEN LEDEN.

De Nieuwsbrief

Medio 2015 heeft het bestuur besloten om de leden niet alleen via de website te gaan informeren, maar ook door het uitbrengen van een nieuwsbrief die aan alle leden verstuurd wordt. In september 2015 is dan ook de 1e nieuwsbrief de deur uitgegaan.
Op deze manier willen we jullie 3 tot 4 keer per jaar op de hoogte houden van wat er binnen de vereniging speelt en wanneer er bijv. geen trainingen zijn. Verder hopen we zo nu en dan eens een leuk stukje te kunnen plaatsen over iemand binnen de vereniging om elkaar nog beter te leren kennen.

Heb je zelf een leuk idee voor de nieuwsbrief, laat het ons dan weten!   secretariaat@badminton-osa.nl

Als je nog een oude nieuwsbrief wilt bekijken, dan kan dit door linksboven op de downloadlink te klikken, waardoor de nieuwsbrief in een nieuwe pagina wordt geopend.


Wil je je aan- of afmelden van de nieuwsbrief, vul dan een van onderstaande formulieren in.

Aanmelden nieuwsbrief

Afmelden nieuwsbrief

Het bestuur


Jo Kastrop Voorzitter

Jo Kastrop
Kasteelstraat 28
6436 EA Amstenrade
tel: 046-4424548

Avatar Secretaris

Ton Wintjens
Schatsberg 8
6438 GH Oirsbeek
tel: 046-4424559

Ger Roberts Penningmeester

Ger Roberts
Hunsstraat 50
6367 JM Ubachsberg
tel: 045-5754011

Annelies Miller Bestuurslid

Annelies Miller
Bellenkampweg 20
6438 KG Oirsbeek
tel: 046-4425019

Lidmaatschap

Voordat je lid wordt van onze vereniging kun je 2 keer gratis meespelen. Als het badmintonnen binnen onze club je bevalt, dien je je na deze 2 keer aan te melden.

Aanmelden
Aanmelden kun je door het inschrijfformulier te downloaden, uit te printen, in te vullen en te ondertekenen. Scan het formulier in en stuur dit op naar secretariaat@badminton-osa.nl of geef het af aan de trainer of een van de aanwezige bestuursleden. Na ontvangst wordt je dan in de ledenadministratie ingeschreven en automatisch aangemeld voor de nieuwsbrief. Je dient wel zelf zorg te dragen dat je de contributie via je eigen bank door middel van een automatisch incasso tijdig overmaakt naar het rekeningnummer van de vereniging. Alle informatie over de betalingsgegevens kun je teruglezen onder de knop CONTRIBUTIE.

Kledingadvies
- Sportschoenen met lichtgekleurde zolen en sportkleding naar wens.
- Eigen racket; in noodgevallen zijn er rackets van de vereniging aanwezig.
- Shuttles worden door de vereniging verstrekt.

Afmelden
Afmelden kun je door het contactformulier onder de knop CONTACT in te vullen en te versturen. Graag zouden we ook de reden van afmelding willen weten, zodat we onze dienstverlening wellicht nog kunnen verbeteren.

Verhindering jeugd
Jeugdleden die op de donderdag verhinderd zijn moeten dit vooraf melden bij trainer Raoul. Voor het telefoonnummer of E-mailadres van Raoul, zie de knop BESTUUR.

Ziekte
In geval van langdurige ziekte of blessure kun je het contactformulier onder de knop CONTACT invullen en versturen.
Dit i.v.m. eventuele tijdelijke stopzetting van de contributie.
Contributie

De contributie van O.S.A is een van de laagste van alle sportverenigingen in de regio. Het bestuur heeft als speerpunt om dit ook voor de toekomst zo te behouden.


KWARTAAL JAAR
Inschrijfgeld :      GRATIS GRATIS
Jeugd tot 18 jaar : € 18,- € 60,-
Volwassenen : € 33,- € 110,-


Gezinskorting

Per gezin geldt een maximale kwartaalcontributie van € 69,- ; voor alle gezinsleden wonend op hetzelfde adres.Betaalwijze Jaarbetaling
Vul het onderstaande formulier in en verstuur.
Betaal binnen 2 weken het tikkie/betaalverzoek van de penningmeester welke je via de mail of whatsapp hebt gekregen.

Aanmelden JaarcontributieBetaalwijze kwartaalbetaling

De contributie dient te worden voldaan vóór het begin van het kwartaal op rekeningnummer :

IBAN: NL72 RABO 0102714096 t.n.v. Ledenadministratie O.S.A.- Oirsbeek.

Onder vermelding van:   - naam van het lid.
                                          - bij jeugdleden s.v.p. voor- en achternaam van het kind vermelden.
                                          - betreffend kwartaal of jaar.


Voor uw en tevens ons gemak verzoeken wij u de contributie automatisch per kwartaal te betalen.
U dient dit zelf te regelen bij de bank.
Ook herroepen of stopzetten van de betaling dient door uzelf via de bank geregeld te worden.

Achterstand contributie
Bij niet tijdig betalen van de contributie wordt de volgende procedure aangehouden:
1. Schriftelijk verzoek tot betaling (na 3 maanden).
    + extra administratiekosten € 2,50.
2. Tweede aanmaning: telefonisch of schriftelijk ( 1 maand na de eerste herinnering).
    + extra administratiekosten € 5,00.
3. Indien deze procedure binnen 4 maanden geen positief resultaat oplevert, wordt tot royeren van het lid overgegaan.
4. Wil het geroyeerde lid na verloop van tijd opnieuw lid worden dan dient eerst de achterstallige contributie betaald te worden plus nieuw inschrijfgeld.

Trainingstijden

                Volwassenen:
                Maandag van 9.30 - 11.30 uur
                Woensdag van 21.00 - 22.30 uur

                Jeugd en volwassenen
                Donderdag van 18.00 - 19.30 uur
                Op donderdag is er een bestuurslid aanwezig.Vakanties en sluiting sporthal


Spelregels

Sinds augustus 2006 is er een nieuwe puntentelling binnen het badminton: Rally point scoring system. Deze nieuwe puntentelling beoogt nog meer spanning binnen het badminton te brengen.

Onderdelen
Het badmintonspel kent 5 verschillende onderdelen:

Dames Enkel DE
Dames Dubbel DD
Heren Enkel HE
Heren Dubbel HD
Gemengd     Dubbel     GD


De loting
Voordat een spel begint wordt er geloot welke partij er mag beginnen. Diegene die de loting wint mag kiezen uit 3 mogelijkheden.

Deze zijn:
1. Beginnen met serveren.
2. Speelveld kiezen.
3. Eerste service afgeven aan de tegenpartij.

De tegenstander kiest uit de resterende mogelijkheden.

De telling
Elke gewonnen rally levert een punt op. Het is dus verleden tijd om alleen maar op je eigen service te kunnen scoren. Er wordt gespeeld naar 21 punten per game; deze telling geldt voor alle spelvarianten. Een wedstrijd bestaat uit verschillende games. Deze eindigt na twee gewonnen games. Bij gelijke stand na twee games wordt er een derde game gespeeld.

Je scoort een punt......
... als de shuttle in het speelveld van de tegenstander op de grond slaat.
... als de tegenstander de shuttle in het net, onder het net, tegen het plafond of de zijmuren, of buiten jouw speelveld slaat.
... als de tegenstander de shuttle slaat voordat deze over het net is.
... als de tegenstander de shuttle twee maal achter elkaar raakt.

Je maakt een fout ......
... als de shuttle tijdens de service buiten het juiste serveervak op de grond valt.
... als je de shuttle onder of in het net slaat.
... als de shuttle tijdens de wedstrijd tegen het plafond geslagen wordt.
... als je de shuttle twee maal achter elkaar raakt.
... als een speler tijdens de wedstrijd het net of de shuttle met zijn lichaam aanraakt.
... als een speler tijdens de wedstrijd het net aan raakt met zijn racket.
... als een speler zijn tegenstander probeert te hinderen of af te leiden.

Let
Een "Let" betekent dat er opnieuw moet worden opgeslagen als gevolg van een onvoorziene gebeurtenis. Voorbeeld is als de shuttle van anderen in jouw speelveld valt, of als er ernstige twijfel bestaat over het in of uit zijn van de shuttle, of als de ontvangende partij nog niet klaar staat.

Service
In het dubbelspel is er nog maar een servicebeurt: iedereen kan scoren, zowel de serveerder(ster) als de ontvanger(ster). Alleen bij je eigen service wissel je van serveervak als je een punt scoort.

Is de score EVEN dan begint de speler die RECHTS staat.
Is de score ONEVEN dan begint de speler die LINKS staat.

Een service is goed als :
- deze onderhands wordt opgeslagen.
- deze diagonaal in het juiste speelveld wordt geslagen.
- de serveerder niet op / tegen de lijnen staat.
- de serveerder met beide voeten op de grond staat.

Regels bij verlenging
De game moet met 2 punten verschil gewonnen worden: vanaf 20 - 20 moet er dus verder gespeeld worden. Als iemand 30 punten heeft stopt de game.

Wisselen van speelhelft
Je moet wisselen van speelhelft na:
- iedere game.
- in de derde game wanneer een van de spelers 8 punten heeft gescoord: bij de dames is dit na 6 punten.Het speelveld


Gedragsregels

Zoals bij alle verenigingen is er ook binnen O.S.A. in de loop der jaren van alles gebeurd, leuke en minder leuke dingen. Overal geldt een "code of conduct", zeg maar een aantal regels wat we wel en niet willen binnen onze vereniging, hoe we met elkaar omgaan en hoe we zelf benaderd of behandeld willen worden. Meestal weet iedereen wel wat wel en niet kan en gaat het over het algemeen goed. We begrijpen ook dat in de sport de adrenaline vaak hoog oploopt en we willen jullie toch even laten weten wat we binnen onze club daarover hebben afgesproken, derhalve zijn onderstaande gedragsregels opgesteld. Til er niet te zwaar aan, maar let er gewoon eens op!

1. Bij aanvang van het spelen gezamenlijk de velden klaar maken voor gebruik.
2. Tijdig te wisselen (bij toerbeurt) met spelers die aan de kant zitten, dus kijk eens af en toe naar de zijkant en vraag je af of het niet jou beurt is om even te rusten.
3. Niet door het speelveld van een ander lopen, dit kan zowel storend als gevaarlijk zijn.
4. Een shuttle is gemaakt om badminton mee te spelen en niet gemaakt om mee te voetballen of iets dergelijks.
5. Tijdens het spelen niet onnodig de netten aanraken, dit kan storend zijn voor de naast gelegen velden.
6. Na afloop van het spelen de velden opruimen en de netten netjes ophangen.
7. Na gebruik de douche en kleedruimte schoon achterlaten en kijken of niet een van je collegaspelers iets is vergeten mee te nemen.
Historie

De 1e oprichtingsvergadering van de vereniging was op 25 juni 1981, de aanwezigen waren destijds Ton Hendriks, Jo Hanckmann, Ans Eurlings, Rezie Houben, Marlies van Dooren, Marleen Baartz en Ineke Heck.
Op 8 oktober 1981 zijn de statuten notarieel vastgelegd en was de vereniging een feit.
De badmintonvereniging O.S.A. bestaat hiermee al meer dan 37 jaar en kent dus een rijk verleden. De gloriedagen van weleer zullen we in de huidige hectische tijd wellicht niet meer terug zien. In onderstaande grafiek is het ledenaantal te zien voor zover we dit konden herleiden. Met name het aantal jeugdleden is de laatste jaren flink teruggelopen, maar ook het aantal volwassenen neemt de laatste jaren iets af.

Leden naar leeftijdscategorie             Leden naar aantal jaren lid


Ook binnen het bestuur is het een tijd van komen en gaan. De laatste jaren hebben we een relatief vaste bezetting, maar dit houdt ook weer direct in dat er in de toekomst enkele bestuursleden hun taak gaan opzeggen en er nieuwe (jonge) bestuursleden aangetrokken moeten worden, die dan weer op hun beurt enkele jaren het stokje van de oude garde kunnen overnemen. In onderstaande tabel (voor zover we kunnen nagaan) is te zien van en tot wanneer elk bestuurslid in dienst is geweest.

jaarvoorzitterpenningmeestersecretarisbestuurslidbestuurslidbestuurslid
2020Jo KastropGer RobertsTon WintjensAnnelies Miller  
2019Jo KastropGer RobertsTon WintjensAnnelies Miller  
2018Jo KastropAnnelies MillerTon WintjensGer Roberts  
2017Jo KastropAnnelies MillerTon WintjensGer Roberts  
2016Jo KastropAnnelies MillerTon WintjensGer Roberts  
2015Jo KastropAnnelies MillerDaisy SchaffrathTon WintjensGer Roberts 
2014Jo KastropAnnelies MillerYvonne WormsTon WintjensGer Roberts 
2013Jo KastropAnnelies MillerYvonne WormsTon Wintjens  
2012Jo KastropAnnelies MillerYvonne WormsTon Wintjens  
2011Jo KastropAnnelies MillerMarcella ErkensMarc Miller  
2010Jo KastropAnnelies MillerMarcella Erkens   
2009Bas LindelaufAnnelies MillerMarcella ErkensJo KastropMonique Küppers 
2008Bas LindelaufAnnelies MillerMarcella ErkensJo KastropMonique Küppers 
2007Hermien KampkesAnnelies MillerMarcella Erkens   
2006Hermien KampkesAnnelies MillerMarcella ErkensWout Heffels  
2005Wim DragtAnnelies MillerMaria HeffelsMarcella ErkensHermien Kampkes 
2004Wim DragtAnnelies MillerMaria HeffelsElly PepelsEugene Vliex 
2003Wim DragtAnnelies MillerMaria HeffelsElly PepelsEugene Vliex 
2002Wim DragtAnnelies MillerMaria HeffelsElly PepelsEugene Vliex 
2001Maria HeffelsAnnelies MillerIneke HeckElly PepelsEugene Vliex 
2000Maria HeffelsAnnelies MillerIneke HeckElly PepelsEugene Vliex 
1999Maria HeffelsAnnelies MillerIneke HeckElly PepelsEugene Vliex 
1998Maria HeffelsAnnelies MillerIneke HeckAns EurlingsElly Pepels 
1997Maria HeffelsAns EurlingsIneke HeckChristien MuldersElly PepelsWilma Govers
1996Ans EurlingsAns EurlingsIneke HeckChristien MuldersElly PepelsWilma Govers
1995Carina LaevenAns EurlingsGerry RademakersChristien MuldersElly Pepels 
1994Carina LaevenBen RewinkelGerry RademakersChristien MuldersElly Pepels 
1993Carina LaevenBen RewinkelGerry RademakersChristien MuldersElly PepelsLuigi Marti
1992Carina LaevenBen RewinkelGerry RademakersLuigi Marti  
1991Carina LaevenBen RewinkelLiesel de JongLuigi MartiIlse Pepels 
1990Carina LaevenBen RewinkelLiesel de JongLuigi MartiIlse Pepels 
1989Ton LaevenBen RewinkelLiesel de JongLuigi MartiGertie Melssen 
1988Ton LaevenH. RaadscheldersE. Tjon A HieLuigi MartiGertie Melssen 
1987Ton Laeven     
1986Ton LaevenMarcel TheelenE. Tjon A HieChris HeemskerkH. Raadschelders 
1985      
1984      
1983Ton HendriksJo Hanckmann  Marlies van DoorenMarleen Baartz
1982Ton HendriksJo HanckmannIneke HeckAns EurlingsMarlies van DoorenMarleen Baartz
1981Ton HendriksJo HanckmannIneke HeckAns EurlingsMarlies van DoorenMarleen Baartz
Notulen ALV

Ook binnen O.S.A. zijn alle regels van de vereniging vastgelegd in een notariele akte, de statuten.
In deze statuten is in artikel 17 ook vastgelegd tot het houden van een algemene ledenvergadering (ALV), minimaal 1 keer per jaar. Daarnaast staat in artikel 19 lid 2 dat van deze ALV notulen opgesteld en ter kennis van alle leden gebracht dienen te worden. In het verleden is dit ook altijd keurig uitgevoerd conform de statuten.

Voorheen werden de notulen van deze ALV op papier verspreid, maar in de huidige tijd gebeurd dit via de nieuwsbrief en vanaf heden ook via de website. Als je nog oude notulen van de ALV wilt bekijken, dan kan dit door linksboven op de downloadlink te klikken, waardoor de notulen van de ALV van het betreffende jaar in een nieuwe pagina wordt geopend.


Nog niet alle documenten van de vereniging zijn gedigitaliseerd, derhalve ontbreken er nog enkele notulen van de ALV, met name de jaren uit de beginfase van de vereniging. Ook deze zullen t.z.t wel boven water komen en worden toegevoegd.
We hopen dat je ook eens een kijkje neemt in met name de oude notulen, het is altijd leuk om eens te lezen hoe het er vroeger aan toe ging binnen de vereniging.
Foto's

Hieronder zie je de foto's van de activiteiten die we tot op heden hebben kunnen achterhalen.
Klik op de foto om naar de pagina van deze activiteit te gaan.
De pagina wordt in een nieuw tabblad geopend, waar je de mogelijkheid hebt om alle foto's in een fotoviewer te bekijken.(KLIK OP DE FOTO)

    oude doos


                        2008 minimaxitoernooi    2010 toernooi


                        2013 toernooi


    2015 mandarijnentoernooi


                        2017 koningsspelen


Contact

Als je in contact wilt komen met onze vereniging vul dan onderstaand formulier in en klik op VERSTUUR. Het formulier zal dan binnenkomen bij het secretariaat, zodat alle bestuursleden op de hoogte zijn. Zou je toch iemand van de bestuursleden persoonlijk willen benaderen, dan kun je zijn E-mailadres terug vinden onder de knop bestuur.

Contactformulier