Nieuwsbrief November 2016
Inhoud
- Jaarvergadering 2016
- Contributie 2017
- Algemene info

Heb je een bericht, een leuk weetje of een idee voor de nieuwsbrief?
Stuur het naar de redactie:
secretariaat.osa@gmail.com
JAARVERGADERING 2016
Tijdens de algemene ledenvergadering van OSA op woensdag 16 maart 2016 zijn een aantal interessante zaken besproken, voor het verslag van deze vergadering verwijs ik jullie naar de mail welke je kort na de nieuwsbrief gaat ontvangen of de website. Met name het punt dat de zaalhuur met 50% is verhoogd per 1 juli 2015, hetgeen een grote impact heeft op de jaarlijkse begroting van OSA. Het bestuur/leden hebben in de ALV besloten om de verhoging van de contributie, als gevolg van de verhoging van de zaalhuur eerst per 1 januari 2017 door te voeren. We hopen dat we met deze kleine verhoging van de contributie de begroting verder op orde krijgen voor de komende jaren.
CONTRIBUTIE 2017
De contributie zal vanaf 2017 met € 2,- per maand omhoog gaan voor de volwassen leden en met € 1,- per maand voor de jeugdleden. De nieuwe bedragen zullen er dus als volgt uit gaan zien.
  • De jeugdleden € 6,- per maand (à € 18,- per kwartaal)
  • De volwassen leden € 11,- per maand (à € 33,- per kwartaal)
LET OP
Aangezien OSA de contributie niet automatisch incasseert zul je zelf de bedragen via de overboeking bij je eigen bank moeten aanpassen.
Algemene info
Trainingen
Volwassenen
Maandag: 09.30 - 11.30 uur
Woensdag: 21.00 - 22.30 uur

Jeugd (en volwassenen)
Donderdag: 18.00 - 19.30 uur
Bestuur
Jo Kastrop, voorzitter
Ton Wintjens, secretaris
Annelies Miller, penningmeester
Ger Roberts, lid
Email ons
Bezoek onze website