Nieuwsbrief December 2016
Inhoud
- Nieuwe beheerder sporthal
- Fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar
- Start trainingen 2017
- Reminder contributie 2017
- Algemene info

Heb je een bericht, een leuk weetje of een idee voor de nieuwsbrief?
Stuur het naar de redactie:
secretariaat.osa@gmail.com
Nieuwe beheerder sporthal
Zoals jullie misschien al in de wandelgangen hebben vernomen stopt Roger met het beheer van de sporthal. Per 1 januari 2017 wordt het beheer van de sporthal overgedragen aan SESS (stichting exploitatie sportaccommodaties Schinnen).
Op 21 december heeft het bestuur van OSA een eerste kennismakingsgesprek gehad met SESS, de vooruitzichten zijn veel belovend.

Mochten jullie klachten en/of opmerkingen hebben dat kunnen jullie dit op de gebruikelijke weg via het bestuur van OSA op mailadres secretariaat.osa@gmail.com kenbaar maken of op de training een van de bestuursleden aanspreken.
Fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar
Namens het bestuur en trainers van OSA wensen we alle leden fijne feestdagen en een gelukkig 2017 toe.
Start trainingen 2017
Mede door de komst van de nieuwe beheerder zullen we in het komende jaar wellicht andere speeltijden / vakantieperiodes krijgen en niet meer afhankelijk zijn van de schoolvakanties, zoals in het verleden. Vooralsnog kunnen we alleen de start in 2017 overzien, voor de overige vakanties moet nog overleg plaatsvinden, derhalve verzoek ik iedereen om de nieuwsbrieven goed te lezen en de website regelmatig te bezoeken.
 
START 2017
  • Maandag op 9 januari
  • Woensdag op 4 januari
  • Donderdag op 12 januari
Reminder contributie 2017
De eerste nieuwe contributiebedragen zijn reeds ontvangen, we willen iedereen er nogmaals op wijzen om zelf de nieuwe bedragen aan te passen bij je eigen bank.
  • De jeugdleden € 6,- per maand (à € 18,- per kwartaal)
  • De volwassen leden € 11,- per maand (à € 33,- per kwartaal)
Algemene info
Trainingen
Volwassenen
Maandag: 09.30 - 11.30 uur
Woensdag: 21.00 - 22.30 uur

Jeugd (en volwassenen)
Donderdag: 18.00 - 19.30 uur
Bestuur
Jo Kastrop, voorzitter
Ton Wintjens, secretaris
Annelies Miller, penningmeester
Ger Roberts, lid
Email ons
Bezoek onze website