Uitnodiging algemene ledenvergadering 2017
Beste leden en ouders van leden,
 
Graag willen wij u uitnodigen voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van onze vereniging.
 
Datum: woensdag 22 maart
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Multi Functioneel Centrum te Oirsbeek (sporthal)
 
Agenda:
  1. Opening en vaststellen agenda ALV
  2. Mededelingen vanuit het bestuur
  3. Notulen ALV 16 maart 2016 (over 2015)
  4. Jaarverslag 2016 secretaris
  5. Jaarverslag 2016 penningmeester
  6. Verslag commissie kascontrole
  7. Benoeming nieuwe leden commissie kascontrole
  8. Bestuurszaken; voorzitter Jo Kastrop en bestuurslid Ger Roberts zijn aftredend.
  9. Rondvraag
  10. Sluiting
 
Tot ziens op onze jaarvergadering!
 
Namens het bestuur,
Ton Wintjens
Secretaris badmintonvereniging O.S.A.
Algemene info
Trainingen
Volwassenen
Maandag: 09.30 - 11.30 uur
Woensdag: 21.00 - 22.30 uur

Jeugd (en volwassenen)
Donderdag: 18.00 - 19.30 uur
Bestuur
Jo Kastrop, voorzitter
Ton Wintjens, secretaris
Annelies Miller, penningmeester
Ger Roberts, lid
Email ons
Bezoek onze website