Nieuwsbrief Juli 2017
Inhoud
- Douches sporthal
- Uitslag Rabobank clubkas campagne 2017

- Materialenkast sporthal
- Vakantieperiode

- Algemene info

Heb je een bericht, een leuk weetje of een idee voor de nieuwsbrief?
Stuur het naar de redactie:
secretariaat.osa@gmail.com
Douches sporthal
Het probleem met de douches in de sporthal is nog steeds niet opgelost. Het bestuur heeft reeds meerdere malen getracht om bij de gemeente en SESS informatie te krijgen omtrent het probleem en met name wanneer dit opgelost is. Tot op heden hebben we nog geen concrete informatie en we hopen dat het probleem na de vakantieperiode is verholpen. 
Uitslag Rabobank clubkas campagne 2017
De Rabobank clubkas campagne 2017 van Centraal Zuid-Limburg is inmiddels afgerond. We kunnen jullie mededelen dat er € 117,49 is toegewezen, we danken iedereen die voor onze vereniging heeft gestemd. Door op onderstaande link te klikken kun je zien wat elke vereniging heeft toegewezen gekregen.
 
Materialenkast sporthal
Zoals jullie wellicht al in de wandelgangen hebben gehoord heeft SESS de materialenkast van OSA opengeboord, aangezien men niet meer wist welke kasten nog in gebruik waren. Inmiddels zijn alle kasten opgeschoond en opnieuw toegewezen. Hierdoor zijn alle sleutels van de kastbeheerders komen te vervallen. We hebben nog steeds kast nummer 5, deze is nu voorzien van een hangslot. Tot op heden is er nog geen concreet beleid van SESS omtrent het sleutelbeheer, dus voorlopig gaat de beheerder de zaal openen, lichten aanmaken en de kast openen. Mocht de kast onverhoopt toch nog afgesloten zijn, wendt je dan even tot de beheerder in de zaal.
Vakantieperiode 
Zoals jullie op de website al hadden kunnen lezen is de vakantieperiode van 15 juli t/m 27 augustus.
Dus de laatste speeldag voor de vakantie is : 
  1. Maandag 10 juli.
  2. Woensdag 12 juli.
  3. Donderdag 13 juli. 
en de eerste speeldag na de vakantie is :
  1. Maandag 28 augustus.
  2. Woensdag 30 augustus.
  3. Donderdag 31 augustus.
Namens het bestuur wens ik iedereen een fijne en uitgeruste vakantie toe.
Algemene info
Trainingen
Volwassenen
Maandag: 09.30 - 11.30 uur
Woensdag: 21.00 - 22.30 uur

Jeugd (en volwassenen)
Donderdag: 18.00 - 19.30 uur
Bestuur
Jo Kastrop, voorzitter
Ton Wintjens, secretaris
Annelies Miller, penningmeester
Ger Roberts, bestuurslid
Email ons
Bezoek onze Website