Nieuwsbrief December 2017
Inhoud
- Sinterklaas
- Financiële situatie OSA

- Materialenkast sporthal
- Afscheidswoordje Louk Dols
- Kerstwensen

- Algemene info

Heb je een bericht, een leuk weetje of een idee voor de nieuwsbrief?
Stuur het naar de redactie:
secretariaat.osa@gmail.com
Sinterklaas
Ook dit jaar weer heeft Sinterklaas OSA niet overgeslagen en hebben alle aanwezigen wederom een chocoladeletter en een paar mandarijnen gekregen. Het bestuur is nog steeds blij met de spontane reacties van de leden en wil deze feestelijke activiteit ook continueren voor de komende jaren.
Financiële situatie OSA
In de laatste bestuursvergadering is de financiële situatie van OSA uitvoerig besproken. Het bestuur ziet dat het ledenaantal terugloopt en de uitgaven steeds groter worden, met name de zaalhuur. In december hebben we noodgedwongen al afscheid moeten nemen van een jeugdtrainer. Daarnaast hebben we al voorzichtig gepolst hoe de woensdagleden aankijken tegen het samengaan met de jeugdavond op donderdag. De meesten staan er niet onwelwillend tegenover, alleen het tijdstip is een probleem. Ook zullen er een aantal mensen afvallen die gewoonweg niet op de donderdag beschikbaar zijn. Voorlopig is deze optie even van de baan en zijn we als bestuur opzoek gegaan naar andere mogelijkheden. Een van de mogelijkheden is dat we op alle dagen niet meer de volledige zaal huren, maar slechts 2/3 gedeelte. Dit houdt in dat de scheidingswand in de zaal omlaag zal gaan en dat er op termijn in het 1/3 gedeelte van de zaal een andere vereniging aanwezig zal zijn. Mogelijk zullen we dan enige geluidsoverlast kunnen krijgen. Deze optie is misschien niet optimaal, maar hiermee voorkomen we wel dat de contributie weer verhoogd zou moeten worden.
Materialenkast sporthal
Het probleem met het openen van de materialenkast is opgelost. Het slot met sleutel is vervangen door een slot met cijfercode. Hierdoor hoeven we de beheerder niet meer lastig te vallen en ook geen sleutels te laten namaken, de meeste leden weten de cijfercode. Er is dus altijd toegang tot de kast voor de shuttles en de EHBO-doos.
Afscheidswoordje Louk Dols
Hallo allemaal!
Vanaf 1 december ben ik geen hulptrainer meer bij de jeugd op de donderdag. Vanwege het kleine aantal jeugdleden is het niet meer nodig een extra trainer beschikbaar te hebben. Ik ben begin 2016 hulptrainer geworden en heb dit iedere week met heel veel plezier gedaan! Ik wil graag het bestuur van OSA en hoofdtrainer Raoul bedanken die mij de kans hebben geboden dit te mogen doen. Ook wil ik natuurlijk de jeugdleden zelf bedanken voor hun inzet in het beoefenen van deze mooie sport! Ik zal vanaf nu weer gewoon lid zijn en iedere week weer mijn eigen vaardigheden gaan trainen. Natuurlijk wil ik om de zoveel tijd nog wel eens wat advies geven ;)
Groet Louk
Kerstwensen
De volgende week is alweer de laatste mogelijkheid om dit jaar nog te kunnen spelen, daarna is de sporthal voor 2 weken gesloten. We starten weer vanaf maandag 8 januari 2018.


Algemene info
Trainingen
Volwassenen
Maandag: 09.30 - 11.30 uur
Woensdag: 21.00 - 22.30 uur

Jeugd (en volwassenen)
Donderdag: 18.00 - 19.30 uur
Bestuur
Jo Kastrop, voorzitter
Ton Wintjens, secretaris
Annelies Miller, penningmeester
Ger Roberts, bestuurslid
Email ons
Bezoek onze Website