Nieuwsbrief Februari 2018
Inhoud
- Contract sporthal
- Vernieuwde website
- Carnaval

- Algemene info

Heb je een bericht, een leuk weetje of een idee voor de nieuwsbrief?
Stuur het naar de redactie:
secretariaat.osa@gmail.com
Contract sporthal
Met ingang van 2018 hebben we voor alle speeldagen niet meer de beschikking over de volledige sporthal, maar slecht voor 2/3 gedeelte. Deze maatregel is genomen omdat het aantal leden nog steeds terugloopt en daarmee de zaalhuur niet meer in verhouding staat tot de ontvangen contributie. In het 1/3 gedeelte van de zaal hadden we maar 1 badmintonveld ter beschikking, dit veld werd de laatste jaren nooit meer gebruikt. Momenteel merken we niets van de aanpassing van het contract. In de toekomst zou het mogelijk kunnen zijn dat een andere vereniging het 1/3 gedeelte van de zaal gaat huren. In dat geval zal de scheidingswand omlaag gelaten worden, wellicht zullen we dan ook enige geluidshinder kunnen ervaren van de andere vereniging.
Vernieuwde website
De afgelopen weken is er hard gewerkt aan het vernieuwen van de website. Met ingang van begin januari is de website online gegaan. In de nieuwe versie zijn veel "oude" foto's toegevoegd, daarnaast zijn alle nieuwsbrieven en verslagen van de Algemene ledenvergadering via een download button inzichtelijk gemaakt. Er is ook nog een heel hoofdstuk geschreven over de historie van de vereniging inclusief een aantal grafieken inzake het ledenaantal in de loop der jaren. De inschrijf- en contactformulieren zijn eveneens aangepast waardoor het contact met de vereniging en bestuursleden gestructureerd verloopt.
We hopen dat je eens een kijkje neemt op de website en je ook iets van je laat horen of je hem leuk vindt. Mocht je nog op- en/of aanmerkingen hebben, dan horen we dat graag.
Carnaval
Van 11 tot en met 18 februari is de sporthal gesloten in verband met carnaval.
 
Algemene info
Trainingen
Volwassenen
Maandag: 09.30 - 11.30 uur
Woensdag: 21.00 - 22.30 uur

Jeugd (en volwassenen)
Donderdag: 18.00 - 19.30 uur
Bestuur
Jo Kastrop, voorzitter
Ton Wintjens, secretaris
Annelies Miller, penningmeester
Ger Roberts, bestuurslid
Email ons
Bezoek onze Website