Nieuwsbrief Maart 2018
Inhoud
- Kascontrole
Terugroepactie Decathlon
- Uitnodiging jaarvergadering 2018

- Algemene info

Heb je een bericht, een leuk weetje of een idee voor de nieuwsbrief?
Stuur het naar de redactie:
secretariaat.osa@gmail.com
Kascontrole
Ook dit jaar is de kascontrole door 2 vrijwillige leden van de vereniging uitgevoerd en akkoord bevonden.
Het bestuur wil Ton Laeven en Ans Eurlings bedanken voor de uitgevoerde werkzaamheden ten aanzien van deze controle.
Mocht jezelf deze controle eens willen uitvoeren, dan kun je je opgeven via de website.
Terugroepactie Decathlon
Uitnodiging jaarvergadering 2018
Algemene info
Trainingen
Volwassenen
Maandag: 09.30 - 11.30 uur
Woensdag: 21.00 - 22.30 uur

Jeugd (en volwassenen)
Donderdag: 18.00 - 19.30 uur
Bestuur
Jo Kastrop, voorzitter
Ton Wintjens, secretaris
Annelies Miller, penningmeester
Ger Roberts, bestuurslid
Email ons
Bezoek onze Website