Nieuwsbrief Juli 2018
Inhoud
- Beweegmarkt 2018
- Koningsspelen 2018
- Zomervakantie 2018

AVG 
- Algemene info

Heb je een bericht, een leuk weetje of een idee voor de nieuwsbrief?
Stuur het naar de redactie:
secretariaat.osa@gmail.com
Beweegmarkt 2018
Op 14-04-2018 is het voltallige bestuur met een stand aanwezig geweest op de beweegmarkt. Een aantal leden is die dag ook nog komen badmintonnen op de beschikbare velden in de sporthal en vonden het toch leuk om eens buiten de reguliere speeltijden te kunnen spelen. Helaas was de opkomst van de inwoners van Schinnen bedroevend laag.Het bestuur wil alle aanwezige leden bedanken voor hun komst naar de sporthal.
Koningsspelen 2018
Op 20-04-2018 hebben Luc Miller en Ton Wintjens de koningsspelen voor de basisscholen van de gemeente Schinnen bijgewoond en een leuke badmintonclinic verzorgt voor de kinderen.
Zomervakantie 2018
Vanaf 7 juli 2018 tot en met 19 augustus 2018 is de sporthal gesloten.
Het bestuur wenst iedereen een prettige zomervakantie toe en hoopt dat iedereen met ingang van 20 augustus weer uitgerust en met goede moed aan een nieuw seizoen kan beginnen.
De overige vakantiedagen tot en met medio 2019 zijn op de website onder de knop trainingstijden reeds beschikbaar.
AVG
De afgelopen weken heeft het bestuur hard gewerkt aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming voor onze badmintonclub. We zijn er bijna maar nog niet helemaal.
 
Wat hebben we gedaan :
 • Alle bestuursleden hebben een voorlichtingsbijeenkomst bijgewoond.
 • Alle bestuursleden hebben het stappenplan AVG bestudeerd.
 • Er is een Privacy Policy opgesteld voor OSA.
 • De ledenadministratie is ge├╝pdatet en beveiligd. 
 • De geheimhoudingsverklaring is opgesteld en door alle bestuursleden getekend.
 • Het inschrijfformulier is aangepast.
 • De website is beveiligd met HTTPS (groen slotje).
 • De papierenadministratie is vernietigd.
 • Verklaring voor de eigen leden is opgesteld.
Wat moet er nog gebeuren:
 • Alle leden dienen de verklaring in te vullen en te ondertekenen.
 • De AVG verklaring moet nog aangevraagd worden.
Wat wordt er nog van jou verwacht:
Ga naar de website onder de knop AVG en klik hier op de link verklaring eigen leden.
Download het PDF bestand, print het uit, vul het in en onderteken het. Als je in het bezit bent van een scanner, scan het formulier dan in en stuur dit op naar secretariaat.osa@gmail.com of geef het af aan de trainer of een van de aanwezige bestuursleden op een van de speeldagen.
Bedankt voor je medewerking.
Algemene info
Trainingen
Volwassenen
Maandag: 09.30 - 11.30 uur
Woensdag: 21.00 - 22.30 uur

Jeugd (en volwassenen)
Donderdag: 18.00 - 19.30 uur
Bestuur
Jo Kastrop, voorzitter
Ton Wintjens, secretaris
Annelies Miller, penningmeester
Ger Roberts, bestuurslid
Email ons
Bezoek onze Website