Nieuwsbrief Juni 2019
Inhoud
- Nieuwe penningmeester
- Brand sporthal
- Wijziging Seizoensafsluiting

- Algemene info

Heb je een bericht, een leuk weetje of een idee voor de nieuwsbrief?
Stuur het naar de redactie:
secretariaat.osa@gmail.com
Nieuwe penningmeester
In de algemene ledenvergadering van 20 maart 2019 heeft Annelies Miller te kennen gegeven dat zij niet herkiesbaar is voor de functie als penningmeester. Ger Roberts heeft de taken van Annelies inmiddels overgenomen en is dus sindsdien onze nieuwe penningmeester. Annelies blijft wel nog beschikbaar als bestuurslid van onze vereniging.
Brand sporthal
Inmiddels zijn we weer ruim een maand verder na de brand in de sporthal. Gelukkig is de uitval van de trainingen beperkt gebleven tot 2 weken. In de afgelopen bestuursvergadering heeft het bestuur besloten om niet over te gaan tot restitutie van contributiegelden, mede gezien de korte duur en ook gezien de reactie van de leden tijdens de afgelopen trainingen, dat restitutie niet nodig was.
Wijziging seizoensafsluiting
Naar aanleiding van diverse reacties van leden op de maandaggroep heeft er een kleine wijziging in de data plaatsgevonden:

GEWIJZIGD
  • Maandagleden ==> 26 augustus op het terras bij Boon
ONGEWIJZIGD
  • Woensdagleden ==> 3 juli op het terras bij het MFC
  • Donderdagleden ==> 4 juli op het terras bij het MFC
Algemene info
Trainingen
Volwassenen
Maandag: 09.30 - 11.30 uur
Woensdag: 21.00 - 22.30 uur

Jeugd (en volwassenen)
Donderdag: 18.00 - 19.30 uur
Bestuur
Jo Kastrop, voorzitter
Ton Wintjens, secretaris
Ger Roberts, penningmeester
Annelies Miller, bestuurslid
Email ons
Bezoek onze Website