Nieuwsbrief September 2019
Inhoud
- Seizoensopening/sluiting
- Wijziging trainerschap
- Rabobank Clubsupport
- Algemene info


Heb je een bericht, een leuk weetje of een idee voor de nieuwsbrief?
Stuur het naar de redactie:
secretariaat.osa@gmail.com
Seizoensopening/sluiting
Op 4 juli, 26 augustus en 28 augustus hebben alle leden kunnen deelnemen aan de seizoenssluiting / opening. Door de vereniging zijn enkele drankjes aangeboden en uit de reacties bleek dat iedereen dit kon waarderen. Het bestuur zal zich nog beraden of dit een jaarlijks terugkerend evenement gaat worden.
 
Wijziging trainerschap
Met ingang van 1 oktober zal het vaste trainerschap van Raoul komen te vervallen. Het bestuur is om een tweetal redenen gekomen tot dit besluit.
  1. Het aantal leden op de donderdag is de laatste maanden erg teruggelopen en de resterende jeugdleden hebben een dermate niveau dat trainingslessen ook niet meer noodzakelijk zijn.
  2. Het trainerschap van Raoul was gezien zijn volle agenda bijna niet meer te combineren.
Aangezien we ons terdege bewust zijn van het feit dat er minimaal 1 volwassen persoon aanwezig moet zijn op de donderdag hebben we binnen het bestuur gezocht naar een interne oplossing.

Met ingang van oktober gaan we met een poule van 4 personen zorgen dat er altijd een volwassen persoon aanwezig is op de donderdag. te weten.
  • Raoul van de Poll
  • Ger Roberts
  • Annelies Miller
  • Ton Wintjens
De nieuwe leden zullen zoals gebruikelijk worden bijgestaan door de aanwezige trainer op dat moment.

Namens het bestuur zou ik Raoul nog willen bedanken voor zijn jarenlange trouwe dienst als vaste trainer van OSA.
Rabobank clubsupport
In de periode van 27 september tot en met 11 oktober 2019 kan men weer een stem uitbrengen op de Rabobank clubsupport website.

We vragen daarom aan alle leden, familieleden en vrienden om onze vereniging te steunen en je stem uit te brengen op badmintonvereniging OSA.
Algemene info
Trainingen
Volwassenen
Maandag: 09.30 - 11.30 uur
Woensdag: 21.00 - 22.30 uur

Jeugd (en volwassenen)
Donderdag: 18.00 - 19.30 uur
Bestuur
Jo Kastrop, voorzitter
Ton Wintjens, secretaris
Ger Roberts, penningmeester
Annelies Miller, bestuurslid
Email ons
Bezoek onze Website