Nieuwsbrief Maart 2020
Inhoud
- Tippie
- Jaarcontributie
- Algemene info


Heb je een bericht, een leuk weetje of een idee voor de nieuwsbrief?
Stuur het naar de redactie:
secretariaat.osa@gmail.com
Tippie
Fout of géén fout, in dit korte filmpje kun je zien wat niet mag.
ACTIE JAARBETALING CONTRIBUTIE

Aanleiding :
De financiële situatie van de vereniging is goed en voor de toekomst voorzien we ook geen problemen. Op de afgelopen bestuursvergadering is besloten dat het weer eens tijd werd om als bestuur iets leuks terug te doen voor onze trouwe leden.

Voorstel:
Leden die de contributie een jaar vooruit betalen krijgen een leuke korting. Volwassenen betalen per jaar slechts €110 in plaats van €132 (4 X €33).  Jeugdleden betalen per jaar slechts €60 in plaats van €72 (4 X €18). De actie gaat met terugwerkende kracht tot 1-1-2020 in.

Voordelen voor de vereniging:
  • De vereniging betaald minder bankkosten, aangezien we per transactie op onze rekening moeten betalen aan de bank.
  • De penningmeester hoeft maar 1 keer per jaar de contributie te innen en te bewaken.
Voordelen voor jou als lid:
  • Je betaald maar 1 keer per jaar en hoeft verder nergens meer aan te denken.
  • Je krijgt geen mail meer inzake achterstand contributie.
  • Je hebt een financieel voordeel van €22 voor een volwassenen en €12 voor een jeugdlid.
  • Je krijgt in december een tikkie/betaalverzoek voor het komende jaar.
  • Mocht je gedurende het jaar stoppen bij onze vereniging dan wordt de teveel betaalde contributie vanaf datum opzegging tot einde van het jaar naar rato teruggestort op je rekening.
Wat moet je doen als lid:
Wil je niet meedoen, dan hoef je helemaal niets te doen en loopt alles zoals vanouds.
Wil je wel meedoen met deze actie, doe dan het navolgende:
  • Zet je reguliere betaling van de contributie bij je eigen bank per direct stop.
  • Vul het formulier op de website onder de kop contributie in en verstuur.
  • Betaal binnen 2 weken het tikkie/betaalverzoek van de penningmeester welke je via de mail of whatsapp hebt gekregen.
Vragen:
Mocht je nog vragen hebben over deze actie, neem dan even contact op met ons via het contactformulier (knop contact) op de website.
Algemene info
Trainingen
Volwassenen
Maandag: 09.30 - 11.30 uur
Woensdag: 21.00 - 22.30 uur

Jeugd (en volwassenen)
Donderdag: 18.00 - 19.30 uur
Bestuur
Jo Kastrop, voorzitter
Ton Wintjens, secretaris
Ger Roberts, penningmeester
Annelies Miller, bestuurslid
Email ons Email ons
Bezoek onze Website Bezoek onze Website