Nieuwsbrief 16 April 2022
Inhoud
- Brunch
- Speeltijden

-  Algemene info

Heb je een bericht, een leuk weetje of een idee voor de nieuwsbrief?
Stuur het naar de redactie:
secretariaat.osa@gmail.com
Brunch afgelast
 
De brunch welke op Zondag 24 april was gepland zullen we helaas moeten aflassen.
 
Van de 49 uitnodigingen hebben we tot op heden pas 24 reacties gekregen. De 24 reacties bestonden uit 13 aanmeldingen en 11 afmeldingen voor de brunch.
Het bestuur heeft na overleg op de jaarvergadering besloten om dit evenement af te lassen, gezien het hoge aantal afmeldingen.

We gaan de brunch laten plaatsvinden in juni/juli. Momenteel zijn we in gesprek met cafe in de vrie voor een geschikt tijdstip.
 Jullie zullen zo spoedig mogelijk een mail ontvangen met 3 data, waarin jullie kunnen aangeven wanneer jullie verhinderd zijn.

 
Speeltijden

Het bestuur krijgt vaker vragen of en wanneer er gespeeld wordt tijdens vakanties en feestdagen. Af en toe hebben we de hele seizoensplanning ook niet direct op ons netvlies staan en kan er geen antwoord worden gegeven.

De hele planning voor het lopende seizoen staat altijd op de website onder het kopje trainingstijden. Je kunt daar dus altijd zien welke dagen er gespeeld wordt. 
Algemene info
Trainingen
Volwassenen
Maandag: 09.30 - 11.30 uur
Woensdag: 21.00 - 22.30 uur

Jeugd (en volwassenen)
Donderdag: 18.00 - 19.30 uur
Bestuur
Jo Kastrop, voorzitter
Ton Wintjens, secretaris
Ger Roberts, penningmeester
Annelies Miller, bestuurslid

Roy Beulens, bestuurslid
Email ons
Bezoek onze Website